ELTE – TÁTK : ELTE Faculty of Social Sciences
Szociálismunkás képzö Tanszék
Pázmány Péter Sétany 1/A
H – 1117 BUDAPEST
HUNGARY
tatk.elte.hu

Prof. Dr. Gergely Fábián
dekan@foh.unideb.hu

Prof. Dr. HEGYESI Gábor
hegyesi.gabor@gmail.com